• واکس SEALUX-A واکسی مایع و بر پایه آب بدون ترکیبات ارگانیک ناپایا است. این واکس برای افزاریش جلوه

  جلا روی مرمر , مرمریت, سنگ های طبیعی,گرانیت,سنگ های هم جوش و موزاییک مرمرنما به کار می رود این

  واکس برای دستگاه واکس خودکار توصیه می شود. هم چنین برای بازگردانی جلوه جلای از دست رفته به کار می رود

  استفاده از آن ممکن است جلا را از ۶-۵ تا ۱۵-۱۰ درجه درخشندگی افزایش دهد. واکس SEALUX-A حاصل

  واکس های بسیار خالص و ویژه است,و در حلال هایی حل میشود که امکان نفوذ بالا در مصالح عمل آوری شده را

  فراهم می سازند و جلوه و با دوامی اینجاد می نماید.

 • Reviews (0)

  دیدگاهتان را بنویسید

Back to Top