•  Cera Pasta واکس خمیری شکل و بسیار غلیظ است. این واکس برای افزایش جلوه جلا روی مرمر,مرمریت,سنگ های طبیعی گرانیت,سنگ هم جوش و موزاییک مرمرنما به کار می رود.هم چنین برای بازگرداندن

    جلوه جلای از دست رفته به کار می رود.

    استفاده از ان ممکن است جلا را از ۵-۶ تا ۱۵-۱۶ درجه درخشندگی افزایش دهد. Cera Pastaحاصل

    واکس های بسیار خالص و ویژه و سفید رنگ است و در حلال هایی حل می شود که امکان نفوذ بالا در مصالح

    عمل آوری شده را فراهم می سازد و جلوه با دوامی ایجاد می نماید.دوام آن در شرایط بیرونی خوب است

  • Reviews (0)

    دیدگاهتان را بنویسید

Back to Top