• روغن جلای خودکار برای ایجاد جلوه جلا به کار می رود تا سطح مرمریت,گرانیت,مرمر و سنگ

    هم جوش را صاف کند.

    این محصولا لایه ای روی سطح مواد تشکیل می دهد.

    فقط برای مصارف داخلی توصیه می شود.کف سازی مناسب نیست.

  • Reviews (0)

    دیدگاهتان را بنویسید

Back to Top