• PROSEAL  برای محافظت سطحی گرانیت در فضای داخلی و خارجی مناسب است.توصیه میشود

  PROSEAL را روی سنگ های کوارتزی و مصالحی با درجه متفاوتی از سیلیکات و کربنات به کارببرید.

  روی سطوح جلا داده شده,هوند شده , شن پاشی شده , و حرارت داده شده به خوبی عمل می کند

  PROSEAL در ریز روزنه های مواد عمل می کند و از ان در برابر لکه محافظت می نماید. PROSEAL

   لایه های سطحی ایجاد نمی کند,امکان تنفس سنگ را فراهم می سازد. پس از استعمال,ممکن است کمی رنگ افزایش یابد که

  به نوع سنگی که محصول در آن به کار رفته بستگی دارد در برابر شرایط بیرونی مقاومت خوبی دارد.

 • Reviews (0)

  دیدگاهتان را بنویسید

Back to Top