• مقاومت در برابر آب و روغن برای گرانیت و سنگ های مشابه GLYDEX بر پایه آب  وکاملا عاری از حلال های ارگانیک است

  این محصول روی سطح مواد عمل می کند, ریز روزنه ها را مسدود می سازد تا مانع از نفوذ مایعات به مصالح شود اما در

  برابر بخار نفوذ پذیر است و به مصالح اجازه تنفس می دهد تا مشخصات آنها بدون تغییر بماند.

  GLYDEX دارای ویژگی های ریزش عالی است و مقاومتی عالی در برابر دیوار نوشته ها دارد : ماژیک دایمی ردی

  بسیار ضعیف روی آن باقی می گذارد که به آسانی پاک میشود.

  GLYDEX رنگ های طبیعی سنگ را تغییر نمی دهد و تعریق اصلی سنگ را بدون تشکیل لایه های شیمیایی حفظ

  می کند.

 • Reviews (0)

  دیدگاهتان را بنویسید

Back to Top