• ابزار هایی که در ماشینهای اتوماتیک و نیمه اتوماتیک به کار میرود و برای پرداخت مناسب است.برسهای سیمی مواد

    را به طورناصاف می زاداید و به نرمترین قسمتهای مواد میرسد و جلوهای آنتیک به آن میبخشد. در گرید های

    ۲۴ تا ۵۰۰ موجود است.

  • Reviews (0)

    دیدگاهتان را بنویسید

Back to Top